Eesti keeles ›
  In English ›
  По-русски ›

ADSV Group OÜ
T   +372 5659355
E   info@adsv.eeMis on katt

Ostame kasutatud autokatalüsaatoreid igas koguses parima hinnaga. Püsiklientidele spetsiaalsed hinnad.

Mis on katalüsaator?

Katalüsaator on auto heitegaasisüsteemi element, mille eesmärk on alandada mootorsõiduki mootoris toimuva põlemisprotsessi kõrvalsaadustest põhjustatud keskkonnakahjulike saasteainete hulka heitgaasides. Katalüsaator on asetatud kas vastuvõtutorule või kohe peale seda. Katalüütilise neutralisaatori korpuses asub keraamiline kärgjas konstruktsioon. Kärjed on vajalikud heitegaaside ruumi suurendamiseks pinnaga, mille peale on kantud õhuke kiht plaatinaroodilist sulamit. Lõpuni mitte põlenud jäägid (CO, CH, NO) puutudes kokku katalüütilise pinna kihiga hapenduvad lõpuni hapnikuga, mis samuti eksisteerib hetegaasides. Reaktsiooni tagajärjel eraldub soojus, mis soojendab katalüsaatorit ning sellega seoses aktiviseerub hapendumise reaktsioon. Lõpptulemusena katalüsaatorist väljuvad heitegaasid omavad CO2 konsentratsiooni. Antud konsentratsioon vastab EL normidele!

Katalüsaator on kohustuslik kõikides tänapäeva autodes. Katalüsaatorid (katalüütilised neutralisaatorid) on mõeldud heitegaaside puhastamiseks, kahjulike ainete seostumiseks hapenduse teel. Katalüsaatorite kõrge hind on tingitud plaatina-, roodiumi- ja pallaadiumi kärjete sisaldamisega.

Sisemine struktuur võib olla täidetud keraamikaga või metalliga. Keraamilised katalüsaatorid on odavamad ning sellepärast ka levinumad, kuid säästmise eest tuleb maksta. Keraamiline katalüsaator on üpris habras ning kardab mehaanilisi mõjutusi. Näiteks ühest teeäärsest kivi löögist võivad keraamika kärjed puruneda väikesteks osadeks. Sama asi võib juhtuda kui tulisele katalüsaatorile sõidu ajal satub vesi suurest veelombist. Samuti keraamilised katalüsaatorid võivad puruneda, kui mootori süütesüsteem on vigane. Juhtub see ebaõnnestunud käivitamise puhul, kuna jahe bensiin koguneb väljalaske traktis. Lõpuks kui auto käivitub, katalüsaatoris toimub plahvatus ning keraamilised kärjed purunevad. Metallilised katalüsaatorid on selles osas kindlamad.

Kuid milline struktuur katalüsaatoril ka poleks riknevad nad üpris kiiresti järgmistel põhjustel:

• Etüleeritud või ebakvaliteetne bensiin.
• Küttesüsteemi “väär”loputamised.
• Õli või jahutusvedelik, mis satub põlemiskaamerasse ning vastavalt katalüsaatorisse.
• Ülerikastatud küttesegu, mis on tekkinud vigase mootori süsteemi tõttu.

Sellega seoses katalüsaator kaotab oma funktsionaalsuse. Samuti kaob võimsus ning auto hakkab “nürima”. Katalüsaator kuumeneb üle, tema korpus muutub punaseks ning võib põletada antikorroosilist kere kaitset. Rikkis katalüsaatori sisemine temperatuur võib kasvada nii suureks, et keraamika hakkab sulama ning ummistub kinni heitgaaside käiku. Loomulikult midagi head see mootorile ei tee.

Veel üks vananenud katalüsaatori puudus on keraamiline tolm. Aja jooksul keraamiline plokk hävineb, vaatamata tema näilisele terviklikkusele, väikesed tükid satuvad põlemiskaamerasse. See toob endaga kaasa silindri seinade kulumist. Sellepärast soovitatakse vahetada katalüsaatorit iga 100000 km järel , sõltumata tema töökusest.

Tavaliselt katalüsaatorit paigaldatakse vastuvõtutoru järele pea summuti ette ning katalüsaator kujutab endast eraldi detaili, mida on lihtne ära võtta. See on kõige parem variant remonditavuse vaatenurga alt. Kuid on katalüsaatoreid, mis asuvad väljalaske kollektoris. Niisugune asupaik täidab kergemini ökoloogilisi norme kuna katalüsaatori soojenemine töö temperatuurini toimub kiiremini. Raskusi tekib katalüsaatori asendamisega kuna kollektor võib kahju saada mittetöötava katalüsaatori puhul.